Elektroenergetika


Servisiranje elektro-energetskih sistema i opreme

U sklopu firme „Kosmos“ a.d. sa zavidnim uspjehom i odličnim referencama posluje pogon elektroenergetike. Pod servisiranjem elektro-energetskih uređaja (transformatora, električnih rotacionih mašina, energetske opreme i postojenja) podrazumijevaju se aktivnosti na održavanju ispravnosti uređaja različitih proizvođača: opravka neispravnih uređaja, remont ispravnih uređaja sa zamjenom dotrajalih djelova, snimanje dotrajalih namotaja i izolacionih djelova i izrada novih.
Navedene radove, uključujući transport, uz kompletnu tehničku podršku, obavljamo po sistemu ključ u ruke. Sljedeći sistemi i oprema su obuhvaćeni našim uslugama servisiranja:

Pogon elektroenergetike je opremljen najsavremenijim uređajima za elektro-energetska ispitivanja i mjerenja.

U okviru novih poslova preduzeće se bavi i remontom i servisiranjem:

Galvanizacija, odnosno površinska zaštita metala nanošenjem elektro-hemijskih prevlaka je još jedna od usluga koje pruža naša firma na zahtjev klijenata.