Energetski disributivni transformatori


Vršimo remont i opravku  energetskih transformatora snage do 10 MVA napona 10 – 35 KV.

Remont obuhvata:
– Defektažu u prisustvu korisnika uz izradu zapisnika.
– Projektovanje, izradu i ugradnju novih N.N i V.N namotaja.
– Prepravke naponskih i strujnih karakteristika transformatora po želji  korisnika.
– Izradu i ugradnju ostale prateće opreme (regulatori napona, pritezni prstenovi…) od visoko kvalitetnih izolacionih materijala.
– Izradu i ugradnju konzervatora, kao i zamjenu svih rezernih djelova.
– Filtriranje, sušenje i vakumiranje postojećeg transormatorskog ulja do dilektrične probojnosti preko 220kV / cm.
– Nalivanje novog filtriranog transformatorskog ulja u potrebnoj količini uz izdavanje odgovarajućeg atesta.

Obavljamo servisiranje i remont teretnih regulatora napona.
Obavljamo popravke i servisnih raznih transformatora specijalne namjene kao što su:
– Regulacioni  transformatori.
– Transformatori peći za topljenje metala.
– Transformatori ispravljačkih stanica.
– Suvi tansformatori napona do  10kV.
– Elektromagneti, zavojnice i mrežni transformatori

Energetski distributivni transformatori Distributivni energetski transformator

Remont namotaja na distributivnom transformatoru Zavojnice, kondenzatori