Galvanizacija


Galvansko-hemijska zaštita važna je tehnološka karika u lancu proizvodnje. Zaštita nanošenjem elektrohemijskih prevlaka ostvaruje se kroz nezavisne linije za galvanizaciju, linija eloksiranja i hromatizacije, linija cink-kadmijum, linija bakar-nikl, linija tvrdog hroma, linija srebro-zlato, linija bruniranja. Zaštita se vrši u kadama dimenzija 1400x800x1000 mm. Sve linije su povezane sa sistemom prečišćavanja otpadnih voda. Kontrola procesa galvanizacije, kontrola kvaliteta dijelova i uređaja podvrgnutih površinskoj zaštiti, kao i kontrola otpadnih voda se vrši u hemijskoj laboratoriji.

Galvanizacija može da vrši sledeće usluge:

Galvanska zaštita metala:

 • nanošenje prevlaka crnog nikla
 • nanošenje prevlake sjajnog nikla
 • nanošenje bakarnih prevlaka
 • nanošenje prevlaka tvrdog hroma
 • nanošenje prevlaka kadmijuma
 • nanošenje prevlaka cinka
 • nanošenje prevlaka srebra
 • nanošenje prevlaka zlata
 • anodna oksidacija aluminijuma (eloksiranje).

Hemijska zaštita:

 • hromatizacija aluminijuma i aluminijumskih legura
 • bruniranje (oksidacija čelika).

Proizvodnja “DEMI” vode:

Galvanizacija posjeduje uređaj za proizvodnju “DEMI” vode (demineralizovane vode).

 

Uzorci na kojima je izvršena zaštita:

Cinkovanje pocinčavanje