Kompenzacija reaktivne energije


Električni uređaji koji pri svom radu koriste magnetno polje nužno zahtjevaju jalovu energiju. Bez induktivne jalove struje neće se pokrenuti nijedan motor, neće raditi nijedan transformator. Jalova struja ako se prenosi iz generatora, dodatno opterećuje prenosnu mrežu, transformatore i el. kablove i time znatno poskupljuje proizvodnju, prenos i distribuciju energije. Isporučilac električne energije potrošačima naplaćuje prekomjerno preuzetu jalovu energiju. Iznos za jalovu energiju može biti znatan dio ukupnog računa za električnu energiju.

Ovaj tehnički problem se rješava ugradnjom ormara kompenzacije u kojima su smješteni nisko naponski energetski kondenzatori koji mogu značajno reducirati cijenu energije.
Prednosti ovih sistema su:
– Smanjenje računa ili potpuno eliminisanje računa za jalovu energiju.
– Smanjenje gubitaka snage u prenosnim vodovima i energetskim transformatorima.
– Povećanje udjela radne snage transformatora i stabilnosti energetskog sistema.
– Smanjenje padova napona u vodovina od izvora do krajnjeg potrošača.