Pregledi i remont Ex električnih uređaja i instalacija


Stručni pregledi Ex električnih uređaja i opreme, mjerenja i ispitivanja u zonama opasnosti iz oblasti zaštite na radu Ex električnih uređaja, opreme i instalacije sa izdavanjem pojedinačnih upotrebnih dozvola (otpor petlje, otpor izolacije, otpor uzemljenja ispitivanja i mjerenja na gromobranskim instalacijama, ispitivanje katodne zaštite i drugo).

Vršimo popravku i remont protiveksplozivno zaštićenih električnih uređaja, opreme i instalacija.