Rotacione električne mašine


Naš elektroenergetski pogon vrši kompetan remont sljedećih električnih uređaja:
– Asinhronih i sinhronih motora
– Generatora
– V.F. generatora
– Komutatorskih motora
– Motora jednosmjerne struje
– Aparata za električno zavarivanje
– Rotacionih uređaja za električno zavarivanje
– Vučnih elektro motora
– Pretvarača frekvencije

Premotavanje elektro motora i ostalih aparata vršimo električnim provodnicima sa odgovarajućom klasom izolacije i sa širokim asotimanom izolacionih materijala, čime omogućavamo brzu, efikasnu i kvalitetnu popravku obrtnih mašina.

Operacije rada koje se vrše u odjeljenju obrtnih mašina prilikom premotavnja namotaja i popravke elektromotora su sledeće:
– Demontaža i defektaža u prisustvu stranke sa pravljenjem zapisnika,
– Snimanje i izrada potrebne dokumentacije za popravku,
– Impregnacija, osvježavanje, sušenje ispravnih namotaja,
– Motanje i izrada namotaja, motora rotora i statora i njihova motaža,
– Lakiranje i sušenje namotaja u sušari,
– Popravka i zamjena kolektora i držača četkica elektro motora,
– Zamjena ležajeva sa pranjem i čišćenjem ostalih dijelova i bojenjem spoljnih površina,
– Balansiranje rotora do 2 kg. težine,
– Laboratorijsko ispitivanje i izdavanje odgovarajućeg atesta.