Radarski i raketni sistemi


Remont radarskih i raketnih sistema je osnovna djelatnost preduzeća već skoro 60 godina, što nas svrstava u red najstarijih i najkompetentnijih ustanova ove vrste u svijetu.

Veliko iskustvo u oblasti remonta, modernizacije i održavanja radarsko-raketnih sistema i raketa, uz adekvatne kadrove, opremu i prostore za rad, garantuju uspješan i kvalitetan remont kojim sredstva moraju da se dovedu u potpuno ispravno stanje. Ispravnost sredstava se provjerava strogom kontrolom izvršenih radova u preduzeću. Zatim slijedi predaja uređaja naručiocu uz provjeru ispravnosti putem Kontrolno-ispitnih lista u toku probnog rada ili gađanja, u dogovoru sa naručiocem. Osposobljeni i opremljeni smo za remont i osvajanje remonta svih vrsta radarskih i raketnih sistema starijih i srednjih tehnoloških generacija. Vršimo i opravku ovih uređaja u svojim i prostorijama naručioca.

Na osnovu usvojenih tehnologija, „Kosmos“ a.d. ima velike mogućnosti u oblasti remonta elektronskih sredstava bez obzira na tehnološku generaciju i zemlju porijekla. Neki od sistema koje smo do sada uspješno remontovali i za koje posjedujemo remontnu dokumentaciju i namjensku opremu za remont su:

 

Remont radarskih sistema:

  • Radara serije P (P-12, P-14, P-15, P-18, P-19, P-30, P-35, PRV-9B, PRV-11 i PRV-13)
  • Radarskog sistema S-600
  • Brodskih radara MR-104, MR-103, MR-302, Harpun i drugih

Remont raketnih sistema:

  • SA-2 “VOLGA”, SA-3 “PEČORA” I SA-6 “KUB/KVADRAT”
  • Kontrolno-ispitne aparature MK-100A, DK-150E, DK-150RE
  • Brodskih sistema za upravljanje raketnim gađanjem

Obuka operatera za korištenje, održavanje i remont radarsko-raketnih sistema

Modernizacija radarskih sistema

Raketni sistem Pečora Brodski radarsko raketni sistemi

Radar P-30 Raketno-radarski sistem KUB